Darten bij hiernaast

Café hiernaast heeft de beschiking over twee dart banen die buiten de wedstrijden vrij te gebruiken zijn, dus heb je zin om een peiltje te gooien pijlen zijn gratis in bruikleen aan de bar te verkrijgen.